Ο Χριστόδουλος για το σιωνιστικό σύστημα δημοκρατίας

Άρθρο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου για την ανυπαρξία της δημοκρατίας ελλείψει χρημάτων…Δημοσιευμένο το 1993… με τίτλο «Πόση δημοκρατία έχουμε;». Kαι σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται πως ο γράφων είχε μελετήσει τα πρωτόκολλα των σιωνιστών όπως και ο Ιωάννης Μεταξάς. Για το τι έγραψε ο Ιωάννης Μεταξάς σχετικά με την Δημοκρατία δείτε εδώ

Το άρθρο:

Στόν ἀπόηχο τῶν πρόσφατων ἐκλογῶν τό ἐρώτημα παραμένει: πόση καί τί εἴδους δημοκρατία ἔχουμε; Οἱ ἐξουσίες στό δημοκρατικό πολίτευμά μας πηγάζουν ἀπό τό λαό! Πού μέ ἐλεύθερες διαδικασίες ἐκλέγει τούς ἄρχοντές του. Ὅμως, ἐνδημοῦντες παράγοντες περιορίζουν ἀσφυκτικά τά ὅρια μιᾶς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς. Καί κυρίως μιᾶς δίκαιης καί ἀξιοκρατικῆς προτίμησης. Καί ἐπιβάλλουν λύσεις πολλές φορές ἀπό τά παρασκήνια.

Τό οἰκονομικό, πρωτίστως, κόστος τῶν ἐκλογῶν εἶναι, τίς περισσότερες φορές, ἀπαγορευτικό γιά ὑποψηφίους πού δέν εἶναι πλούσιοι. Ἔτσι ἀποκλείονται οὐσιαστικά νέοι ἄνθρωποι, ἐνῶ ὅσοι συμμετέχουν ἤ πρέπει νά δεσμευθοῦν σέ ὕποπτους χρηματοδότες ἤ πρέπει νά ἐξασφαλίσουν χρήματα ἀπό ἀδιαφανεῖς πηγές. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι χωρίς πακτωλό χρημάτων δέν κερδίζονται οἱ ἐκλογές. Ἀφοῦ χωρίς χρήματα χάνονται οἱ ἐντυπώσεις…

Ἡ ἐπιρροή, ὕστερα, τοῦ τύπου καί τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης στή διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης εἶναι, ὅπως φαίνεται, καταλυτική. Καί ἡ μέν τηλεόραση, προσφέροντας δυνατότητες διαλόγου μεταξύ τῶν διεκδικούντων κάθε φορά τήν ἐξουσία, προσφέρει θετικό ἔργο. Ὅμως, τά ἄλλα μέσα καί ἰδίως ὁ Τύπος ἐνεργοῦν, πολλές φορές, παραπλανητικά καί μέ στόχο τήν ψυχολογική πίεση. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι πίσω ἀπό τή δύναμη αὐτή κρύβονται μεγάλα οἰκονομικά συμφέροντα, πού ἐκμεταλλεύονται καί ἀπομυζοῦν τόν κρατικό πλοῦτο ἤ ἐκβιάζουν ὅσους ἀντι- στέκονται. Ἔτσι ἔχει γίνει πιά συνείδηση πώς τά συμφέροντα αὐτά ἀνεβάζουν καί κατεβάζουν κυβερνήσεις πρός δόξαν τῆς δημοκρατίας μας.

Δείτε εδώ τι γράφεται στα Πρωτόκολλα των Σιωνιστών για την Δημοκρατία και τον Τύπο.