Ζαχαρίας Παπαντωνίου περί φυλετισμού

Εις το μέγα βάθος κάθε λαού, υπάρχουν τα κληρονομικά του συναισθήματα. Το βάθος τούτο είναι που ονομάζουμε ψυχή ενός έθνους. Ο φυλετικός χαρακτήρας σχηματίζει την ιστορία ενός λαού. Κυβερνά μόνο αυτός, ουδέποτε δε ή σπανιότατα οι θεσμοί. Όταν μάθουμε τον χαρακτήρα των λαών, το αναλλοίωτο τούτο στοιχείο, τότε διαβάζουμε τα ιερογλυφικά της ιστορίας. Η φυλή εξηγεί τα μεγαλεία και τας καταπτώσεις, αυτή είναι το παν εις την ζωή των λαών. Η φυλή είναι ένα ον διαρκές, το οποίο απαρτίζεται από τα ζώντα άτομα που την αποτελούν και από την  ατελεύτητη σειρά των νεκρών που υπήρξαν προγονοί της. Το μόνο διαρκές ον στον κόσμο είναι ο χαρακτήρας ενός λαού και ο χαρακτήρας αυτός δημιουργεί τους θεσμούς, την τέχνη, την ιστορία ενός λαού.

Ζαχαρίας Παπαντωνίου, άρθρο στην εφημερίδα Εστία