Μεταξάς: « Δεν πρέπει να μας πάρουν την Νεολαία»

%ce%b7%ce%b4%cf%83%ce%b2%cf%82%ce%be

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή στην μεταπολεμική περίοδο, τα λόγια του Μεταξά επιβεβαιώνονται… Είδαμε και πάλι την εξαπατημένη νεολαία μας να στρέφεται κατά των συμβόλων της ιστορίας και του έθνους στο οποίο ανήκει. Η νεολαία δεν φταίει, φταίει το λιμπερομαρξιστικό κράτος. Κι όπως είπε ο Δραγούμης «Αν το κράτος είναι ενάντια στο έθνος, πρέπει αναγκαστικά ή να αλλάξει μορφή ή να χαθή. Το κράτος, που εμποδίζει τη φυσιολογία του έθνους, είναι περιττό και βλαβερό».

eks002

«Ποιοι είναι οι σκοποί της Οργανώσεως; Βασιλεύς, Βασιλεία Πατρίς. Θρησκεία. Οικογένεια. Αναγέννησις της Ελλάδος. Και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Αυτό το τελευταίο, καθεστώς της 4ης Αυγούστου, σας το τονίζω, γιατί είναι η ασφάλεια, η άγρυπνη φρούρησις των άλλων που προανέφερα. Όταν δεν το είχαμε αυτό, όταν δεν είχαμε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου είδατε που είχανε πέσει και βασιλεία και θρησκεία και πατρίς και οικογένεια και τα πάντα. Το Καθεστώς λοιπόν αυτό έχει το πρώτο του και κύριο προορισμό να περιφρουρήση την ύπαρξη και την επικράτησι εκείνων που σας προανέφερα. Γι’ αυτό είναι και από τους κυριότερους σκοπούς της Οργανώσεως και γι’ αυτό διαπαιδαγωγείται η νεότης μ΄αυτό το ιδεώδες. Κι έχομε δικαίωμα να διαπαιδαγωγήσουμε τη νεολαία κατ’ αυτό τον τρόπον; Βεβαιότατα. Γιατί αν δεν το κάμωμεν ημείς αυτό, θα το κάμουν άλλοι για τους σκοπούς τους.
Θυμάστε, εδώ και λίγα χρόνια, τι γινότανε με τις διάφορες οργανώσεις νεολαίας. Είχαμε κομμουνιστική νεολαία, είχαμε του α’ κόμματος, του β’ κόμματος, του γ΄ κόμματος, της δ΄ κομματικής ενώσεως και δεν θυμάμαι πόσες. Τώρα τα σβήσαμε αυτά όλα και έχουμε μια και μόνο νεολαία, την Εθνική Νεολαία. Αλλ’ αυτή την Εθνική Νεολαία δεν ημπορούμε να την αφήσουμε χωρίς περιεχόμενο, να ζη μέσα σ’ ένα πλήρη αδιαφορισμόν για ότι συμβαίνει γύρω της. Γιατί, αν το Κράτος κάμη αυτό το πράγμα, τότε θα έλθουν οι α’ και οι β’, που δεν θα είναι αδιάφοροι και θα την προπαγανδίσουν και την παρασύρουν. Δεύτερον, γιατί το Κράτος έχει αναμφισβήτητο δικαίωμα να διαπαιδαγωγήση την Νεολαία προς τους σκοπούς του».

Ιωάννης Μεταξάς