Η ξενομανία βάλλει κατά του Ιωάννη Μεταξά

Κουτσομπολιά δημοσιεύονται κατά του Ιωάννη Μεταξά 76 χρόνια μετά τον θάνατό του. Αντλούν διάφορα εκ του ημερολογίου του και τα αξιοποιούν κατά το δοκούν. Για να υβρίσουν τους Έλληνες εθνικιστές – φασίστες χρησιμοποιήθηκε το κάτωθι απόσπασμα από την σελίδα 135 του Α΄ τόμου του ημερολογίου Μεταξά:

«Πολύ βαναύσως εφέρθηκα απόψε. Επειδή η Τασούλα μου εμίλησε με τον συνήθη αυθάδη τρόπον της, την άρπαξα από το λαιμό και την ετίναξα ».
Πρώτον, δεν πρόκειται για γυναίκα του Μεταξά. Δεύτερον μισή αλήθεια, κι η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ολόκληρο ψεύδος. Γράφει ο Μεταξάς ακριβώς στην συνέχεια η οποία αποκρύπτεται: «Ποτέ δεν έπρεπε να φερθώ έτσι σε μια γυναίκα, ιδίως δε εις την Τασούλα. Με παρέφερε η νευρική κατάστασις που βρίσκομαι από τινός καιρού. Η πτωχή κόρη! Εξέσπασαν τα δάκρυά της και η ταπείνωσίς της. Ποτέ δεν πρέπει να το επαναλάβω. Προσπαθώ, όσον ειμπορώ, να γίνω ατάραχος και γλυκύς, αλλά μου ξεφεύγουν κάποτε άγριαι ορμαί και μετά βίας τας καταστέλλω. Βαρύν αγώνα ανέλαβα με την φύσιν του οργανισμού μου, ελπίζω να τον φέρω εις πέρας και να καταστώ τέλειος, όσον δύναμαι».

Ο εθνικιστικός χώρος έχει μέσα του ξενομανείς. Ο ιός της ξενομανίας κατάφερε να προσβάλλει ακόμα και το σώμα του εθνικισμού που ως ιδέα υπερασπίζεται και αποδέχεται μόνο ότι εκπροσωπεί το έθνος. Κι είναι εδώ το μεγάλο δίκιο του Ίωνα Δραγούμη, η μεγάλη αλήθεια που καταθέτει στο ημερολόγιο του:
«Ξενομανία = το να θεωρεί και να λέει καλύτερα όλα τα πράγματα ξένων τόπων και να τα μιμείται για να γίνει ή να φανεί διαφορετικός από τους ανθρώπους του τόπου του και έτσι να τους ξεπερνά σε κάτι, επειδή δεν είναι ικανός να τους ξεπεράση αλλοιώς».
Εμείς ως Έλληνες εθνικιστές ακολουθούμε το πρόσταγμα του Περικλή Γιαννόπουλου διότι είναι αληθές: «Τὸ κτύπημα τῆς ξενομανίας εἶνε τὸ πρῶτον κίνημα, ὁ πρῶτος ἀγὼν τῶν ποθούντων νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ μίαν ἀρχὴν Ἑλλάδος. Ἡ ξενομανία εἶνε χωριατιά. Εἶνε προστυχιά. Εἶνε κουταμάρα. Εἶνε ἀφιλοτιμία. Εἶνε ἀφιλοπατρία. Καὶ εἶνε ξυππασιά. Καὶ εἶνε ἀμάθεια. […] Κτυπήσατε τὴν ξενομανίαν, ἄνθρωποι τῆς ἰδέας. Κρατήσατε ὅ,τι ἔχετε ἑλληνικόν, ἄνθρωποι τῆς λαϊκῆς καὶ τῆς μεσαίας καὶ τῆς ἀνωτέρας τάξεως».
Δεν έχουμε ανάγκη μιμήσεων. Κι όταν μιλάμε για φασισμό δεν μιλάμε για κόμματα, στρατιωτικές δικτατορίες και ακροδεξιές πρακτικές και νοοτροπίες. Ο ελληνισμός έχει πολιτισμό αρχαίο, έχει ποιητές, έχει αυτοκρατορία την οποία οφείλει να αναστηλώσει, έχει συγγραφείς, έχει ήρωες και μάρτυρες, κι έχει πάντα στην ψυχή του την Μεγάλη Ιδέα. Έτσι κι αλλιώς ο φασισμός εκδηλώνεται ανάλογα με τον πολιτισμό και την παράδοση του κάθε λαού.  Δυστυχώς όμως ο εθνικιστικός χώρος έχει και πολλούς προδότες. Αλλά δεν μας σκιάζουν αυτοί. Πιστεύουμε αυτό που είπε ο Γεώργιος Τερτσέτης: «Όσοι προδότες γεννηθούν εις την Ελλάδα εκατονταπλάσιοι θα ανασταίνονται γενναίοι πολεμιστάδες για την εκδίκηση και τη σωτηρία της πατρίδος».

Αλέξανδρος Καρράς