Ο Αδαμάντιος Κοραής και ο τάφος της Ελλάδος

%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%b1%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%bf%ce%b9

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποδείξει πως δημιουργείται μια παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Εδώ και μερικά έτη παρατηρείται μια ανήθικη προπαγάνδα με στόχο την παραπλάνηση των περιηγητών του διαδικτύου. Αυτή η μπολσεβίκικη τακτική χρησιμοποιείται πολύ από τους νεοπαγανιστές για να σπείρουν τα ζιζάνια της διχόνοιας στον ελληνικό λαό. Αυτά τα καθάρματα δεν έχουνε καμιά σχέση με τον παγανισμό των αρχαίων χρόνων διότι είναι άθεοι, μαρξιστές και μασόνοι. Χρησιμοποιούν μια φράση την οποία προβάλλουν συνεχώς σε βίντεο, σε άρθρα και σε εικόνες στο Facebook. Αυτή η φράση ανήκει στον Αδαμάντιο Κοραή, ή μάλλον δεν ανήκει αλλά κατασκευάστηκε. Η περιβόητη φράση είναι η εξής: «Ω ταλαίπωρος Ελλάς, δεν ανεστήθης εκ του τάφου σου, αλλά ήλλαξες απ’ τον τουρκικόν τάφον εις τον χριστιανικόν».

Ως εθνικιστές είναι καθήκον μας να πολεμάμε την αθεϊα και κάθε επίθεση που δέχεται από τους μπολσεβίκους η θρησκευτική παράδοση. Στην εικόνα βλέπετε το νόμισμα που ίσχυε επί κυβερνήσεως Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Κοραής είχε συγγράψει δύο διαλόγους μιμούμενος τον Πλάτωνα. Ο ένας εξ αυτών λεγόταν Διάλογος περί των ελληνικών συμφερόντων (Δύο Γραικών). Περιλαμβάνει ως θέμα τον Καποδίστρια και την πολιτική του. Σχολιάζεται αρνητικά το νόμισμα που φέρει επάνω το όνομά του Κυβερνήτη και το σύμβολο του Φοίνικα με τον χριστιανικό σταυρό. Από εκεί λοιπόν κατασκεύασαν μια ρήση που δεν ειπώθηκε ποτέ από τον Κοραή. Ιδού το επίμαχο απόσπασμα:

Χ: Μη πιστεύης, φίλε, οσ’ ακούεις κατά του Κυβερνήτου της Ελλάδος, έχει πολλούς εχθρούς. Εν μόνον έργον του δεν μ’ άρεσε, τόνομά του, λέγω, χαραγμένον εις το εθνικόν νόμισμα. Αλλά και τούτο…
Λ: Αλλά και τούτο το κρίνεις τάχα ολίγον; Εγώ τονομάζω Έγκλημα καθοσιώσεως. Τον Ιανουάριον μήνα, έτος 1828, ευωδώθη εις την Ελλάδα, και πριν σχεδόν της τελευτής του έτους στίζει το λουσμένον και ωραϊσμένον από αίματα Ελληνικά της Ελλάδος πρόσωπον με ξένον της Ελληνικής γλώσσης όνομα, και με τον κάκιστον οιωνόν, τον Φοίνικα…
Χ: Ο μυθώδης ΦΟΙΝΙΞ, αναζωογονούμενος από τα ακτίνας του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δεν φανερώνει βέβαια μέγαν σεβασμόν εις του Χριστού την θρησκείαν. Αλλά δεν βλέπω τι κακόν οιωνίζεται εις την Ελλάδα.
Λ: Σημαίνει, ότι καθώς η παλιγγενεσία του Φοίνικος είναι μυθώδης, παρόμοια και της Ελλάδος η αναγέννησις είναι μυθολόγημα ψευδέστατον, ότι η ταλαίπωρος Ελλάς δεν ανεστάθη αληθώς, αλλά τάφον μόνον ήλλαξε, και επέρασεν από νεκροθαπτών Τούρκων χείρας εις χριστιανούς νεκροθάπτας. Δε με μέλει όμως τόσον περί του Φοίνικος, όσον με ταράσσει τόνομα επταετούς κυβερνήτου, χαραγμένο εις Ελληνικόν νόμισμα και τούτο το ονόμασα Έγκλημα καθοσιώσεως.

Όπως και σε αυτόν τον διάλογο, έτσι και στον δεύτερο με τίτλο Τι συμφέρει εις την ελευθερωμένην από τους Τούρκους Ελλάδα να πράξη εις τας παρούσας περιστάσεις διά να μη δουλωθεί το γένος σε Χριστιανούς Τουρκίζοντας, ο Κοραής μιλά για την προσπάθεια της Δυτικής Ευρώπης να επιβληθεί στην Ελλάδα. Αυτούς χαρακτηρίζει χριστιανούς τουρκίζοντες, όπως κι ο Μακρυγιάννης έλεγε «ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και πέσαμε σε ανθρώπους κακορίζικους που ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης». Ο Κοραής υποστηρίζει στον δεύτερο διάλογο ότι ο Πάπας επιθυμούσε να χαθούν οι Έλληνες: «προτιμά να εξαλειφθώσιν ολότελα από το πρόσωπον της γης, ή και να τουρκίσωσιν όλοι οι Γραικοί, παρά να ζώσι χριστιανοί μη γνωρίζοντες αυτόν κεφαλή της εκκλησίας των», και ξεκαθαρίζει πως «μηδ’ ο ηγεμών να έχη καμμίαν σχέσιν με της Ρώμης την αυλήν. Των Ανατολικών την θρησκείαν χρεωστεί να πρεσβεύη όστις επιθυμεί να βασιλεύη εις την Ελλάδα». Ο Μακρυγιάννης γράφει στα απομνημονεύματά του για ένα Γάλλο περιηγητή που του σύστησε ο Κωλέτης: «Μου λέγει, ένα θα σας βλάψη εσάς, το κεφάλαιον της θρησκείας, οπού είναι αυτείνη η ιδέα ᾿σ εσάς πολύ τυπωμένη» και «Μάθαινα από ανθρώπους τίμιους ότι η κατήχηση των ξένων αναντίον της θρησκείας μας προοδεύει».

Οι απατεώνες αυτοί μάχονται την θρησκεία υπό του παγανιστικού μανδύα για λόγους εθνικής αποσύνθεσης και σύγχυσης. Δυστυχώς για αυτούς ο Κοραής κατηγορεί τον πολυθεϊσμό και υποστηρίζει πως «μόνη λοιπόν η χριστιανική θρησκεία συμβιβάζεται με κοσμικήν εύνομον πολιτεία». Ο Κοραής ήταν υπέρμαχος της ανεξιθρησκείας αλλά επιθυμούσε την απαγόρευση θρησκειών που δοξάζουν την ανατροπή της ηθικής και της πολιτείας. Για την αναγκαιότητα της θρησκείας έλεγε: «διά να έχει ένα έθνος πολιτικάς δόξας ορθάς, απαιτείται να ήναι και αι ηθικαί δόξαι του ορθαί. Διά να τας αποκτήση, πρέπει να σέβεται την διδάσκουσαν αυτάς θρησκείαν».  Ο αγράμματος Μακρυγιάννης έλεγε πως «χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σκηματίζεται κοινωνία, ούτε βασίλειον». Ορθόν, διότι χωρίς αρετή, ηθική και θρησκεία σχηματίζονται μόνο κομμουνιστικά κράτη. Προσοχή λοιπόν στην προπαγάνδα των μπολσεβίκων!

Αλέξανδρος Καρράς