Ο Χριστόδουλος «έβλεπε» την ισλαμική επίθεση από το 1995

%cf%86%ce%b3%cf%89%ce%b5%cf%81%ce%b3%cf%89

Άρθρο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, δημοσιευμένο τον Οκτώβριο του 1995. Προφητικός για ακόμα μια φορά. Σήμερα, 22 χρόνια ακριβώς μετά η Δυτική Ευρώπη μετρά νεκρούς εις το όνομα του Αλλάχ και η Ελλάδα δέχεται στους κόλπους της συνεχώς μουσουλμανικές ορδές. «Μέ τίς εὐλογίες τῶν ἀφρόνων πολιτικῶν της, πού ἀλείφουν μέ γράσσο τό σχοινί μέ τό ὁποῖο θά κρεμασθοῦμε ὅλοι ἀπό τούς φονταμενταλιστές» όπως πολύ νωρίς έγραψε ο Χριστόδουλος. Νεκροί στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στη Νίκαια, στο Μόναχο, στο Βερολίνο. Δεν είναι πλέον αργά. Έχει σημάνει μεσάνυχτα για την Ευρώπη κι ο τρόμος μόλις άρχισε. Ακολουθεί το άρθρο:

«Οἱ πολλοί ξύπνιοι δυτικοί σύμμαχοί μας κάνουν τά πάντα γιά νά «στήσουν» ἕνα ἀμιγῶς ἰσλαμικό κράτος στήν καρδιά τῆς Βαλκανικῆς, τή Βοσνία, τῆς ὁποίας ὁ Πρόεδρος κ. Ἰζετμπέκοβιτς εἶναι φανατικός φονταμενταλιστής, δηλ. ἰσλαμιστής. Τό κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τούς προστάτες του στήν Σαουδική Ἀραβία καί τά Ἐμιράτα πού προμηθεύουν τή Δύση μέ τόν μαῦρο χρυσό πού ἄφθονο διαθέτουν. Καί προτιμοῦν νά ἀδικοῦν τούς Ὀρθοδόξους Σέρβους, νά τούς ἀπωθοῦν ἀπό τά πατρῶα ἐδάφη των, νά τούς ἐξαναγκάζουν στήν προσφυγιά καί στή συρρίκνωση. Ὅμως, μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ παρουσία τοῦ ἰσλαμικοῦ αὐτοῦ κράτους, θά ἀποτελεῖ φυτίλι γιά ἀνάφλεξη τῆς μόνιμης πυριτιδαποθήκης πού ὑπάρχει στήν περιοχή. Ἄλλωστε, ὅ ἴδιος ὁ κ. Ἰζετμπέκοβιτς διεκήρυξε πρό καιροῦ ὅτι ἰσλάμ καί χριστιανισμός εἶναι μεγέθη ἀσύμβατα.

Οἱ δύο πολιτισμοί των δέν μποροῦν νά συνεργασθοῦν ἁρμονικά. Δέν ὑπάρχει πεδίον συγκλίσεως. Θά δροῦν ἀνταγωνιστικά καί θά μετροῦν νίκες καί ἧττες. Θά καθυποβάλλουν σέ δοκιμασία τίς κατακτήσεις των καί θά ἀτενίζουν τό μέλλον μέ φόβο. Τό φαινόμενο ἔρχεται νά συμπληρώσει τήν κατάσταση πού σήμερα ἐπικρατεῖ στή Δύση. Ἡ ἄφρων Δύση, ἀφοῦ δέχθηκε μετά τόν πόλεμο κατά χιλιάδες τούς μουσουλμάνους ἐργάτες ἀπό τήν Τουρκία, τό Ἀφγανιστάν, τό Ἰράν καί τίς ἄλλες μουσουλμανικές χῶρες, τώρα εἶναι ἀναγκασμένη νά ἀποδέχεται τήν πολιτική, κοινωνική καί θρησκευτική τους παρουσία ἀνάμεσά της. Χωρίς δυνατότητες ἐνσωμάτωσης, χωρίς συναισθηματικές προσβάσεις πρός τόν μυστικό κόσμο τους, χωρίς προοπτικές πολιτιστικῆς συνεργασίας. Γέμισαν οἱ εὐρωπαϊκές πόλεις ἀπό τζαμιά καί ἰσλαμικά ἰνστιτοῦτα.

Τό ἰσλάμ ἀναπαράγεται μέ γοργούς ρυθμούς καί ἀπειλεῖ. Ἀπειλεῖ τήν ἑνότητα τῆς χριστιανικῆς Δύσεως, τό μέλλον τοῦ πολιτισμοῦ της. Καί συνειδητοποιεῖ τόν κίνδυνο, μά εἶναι πολύ ἀργά. Μοιάζει τώρα ἡ πανίσχυρη Δύση νά σηκώνει τά χέρια ψηλά, ἀνίκανη νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀπειλή. Οἱ ἰσλαμιστές μέ φανατισμό καί ἐξαλλωσύνη δέν θά ἀργήσουν νά ἐπιβάλουν τίς ἀπόψεις των στή Δύση.

Οἱ ἰσχυροί των σύμμαχοι εἶναι τό πετρέλαιο καί οἱ φιλελεύθερες συνταγματικές ἐγγυήσεις πού προστατεύουν στά πολιτισμένα κράτη τούς μειονοτικούς, ἔστω καί χωρίς τήν ρήτρα τῆς ἀμοιβαιότητος. Ἡ κατάσταση ἐμπνέει ἀνησυχίες πού οἱ Ἀμερικανοί δέν μποροῦν νά συμμερισθοῦν, καθώς ζοῦν μίλια μακρυά. Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι παρασυρμένοι ἀπό τήν προπαγάνδα τους καί σκέπτονται μέ μονομέρεια. Στόν πόλεμο, στόν κάθε πόλεμο, δέν μπορεῖ βέβαια οἱ «δικοί μας» νά εἶναι οἱ καλοί, καί «οἱ ἄλλοι» οἱ κακοί. Ὅλοι εἶναι ἄνθρωποι καί πέφτουν θύματα τῶν ἰσχυρῶν. Τραυματίες καί νεκροί εἶναι τραυματίες καί νεκροί, ἀδιάφορο ἄν εἶναι ὀρθόδοξοι, καθολικοί ἤ μουσουλμάνοι.

Ὅμως, ἄλλο εἶναι αὐτό καί ἄλλο εἶναι τά σχέδια γιά ἐγκαθίδρυση κρατικῆς ἰσλαμικῆς ὑπόστασης μέσα στά σπλάγχνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τίς εὐλογίες τοῦ Πάπα καί μέ τούς βομβαρδισμούς τοῦ ΝΑΤΟ.

Ἰδίως σήμερα πού τό ἰσλάμ κάνει ἔντονα αἰσθητή τήν ἀποκρουστική παρουσία του μέ τή μορφή τοῦ φανατικοῦ ἰσλαμισμοῦ, πού ἀπορρίπτει τούς πάντες, πού μέ τόν «ἱερό πόλεμο» (τζιχάντ) ἀπειλεῖ τούς «ἀπίστους». Καί ὅλα αὐτά στήν καρδιά τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης. Μέ τίς εὐλογίες τῶν ἀφρόνων πολιτικῶν της, πού ἀλείφουν μέ γράσσο τό σχοινί μέ τό ὁποῖο θά κρεμασθοῦμε ὅλοι ἀπό τούς φονταμενταλιστές».