Ο όρκος της Ε.Ο.Ν.

screenshot_162

Σαν επέτειος δημιουργίας της οργάνωσης είχε καθιερωθεί η 7η Νοεμβρίου 1937. Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο τμήμα της ΕΟΝ ήταν οι 500 Φαλαγγίτες της Αθήνας που ορκίστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 1937. Στην περίοδο 1939-1940 στην οργάνωση συμμετείχαν πολλοί νέοι ηλικίας 8 έως 25 ετών (αναφέρονται 15.000 μέλη στις αρχές Ιανουαρίου 1938, 750.000 το 1939, 1.250.000 το 1940).

«Η οικογένεια κάνει ανθρώπους, το σχολείον κάμνει ανθρώπους πνευματικούς, μορφωμένους πνευματικώς. Η Ε.Ο.Ν κάμνει ανθρώπους αγωνιστικούς προορισμένους δια τον αγώνα, δια παντός είδους αγώνα». Ιωάννης Μεταξάς

«Εν ονόματι της Αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, ορκίζομαι ότι θα διαφυλάττω πίστιν εις τον Θεόν, εις τον Βασιλέα και εις την Πατρίδα, ότι θα διαφυλάττω πίστιν εις τον Αρχηγόν Α.Β.Υ. Διάδοχον του Θρόνου και Εθνικόν Κυβερνήτην και Γενικόν Επιθεωρητήν, θα πειθαρχώ απολύτως εις πάσαν αυτού διαταγήν, ότι θα αγωνιστώ παντού και πάντοτε δια πασών των δυνάμεων μου υπέρ των Εθνικών Ιδανικών, υπέρ των ιδεολογικών, πολιτικών, κοινωνικών και ηθικών αρχών της 4ης Αυγούστου. Να υπερασπίζομαι τας Σημαίας και να υπακούω εις πάντα ανώτερόν μου, εις τους Νόμους και Διατάξεις του Κράτους και της Οργανώσεως και ότι τον όρκον μου αυτό θα τηρήσω επί θυσία και της ζωής μου ακόμη.».