Oswald Mosley: «Xριστός, Νίτσε και Καίσαρας»

190b3995e6a7e3469d562abfcb442d8d

Oswald Mosley: Xριστός, Νίτσε και Καίσαρας

Οι αντίπαλοί μας ισχυρίζονται ότι ο Φασισμός δεν έχει ιστορικό υπόβαθρο ούτε φιλοσοφία, και καθήκον μου απόψε είναι να εξηγήσω ότι ο Φασισμός έχει βαθιές ιστορικές ρίζες και ότι στηρίζεται σε ορισμένα απ’τα λαμπρότερα επιτεύγματα της νόησης. Γνωρίζω, βέβαια, πολύ καλά ότι δεν προσδίδεται και πολλή φιλοσοφία στις δραστηριότητές μας όπως αυτές εμφανίζονται στις στήλες του ημερήσιου τύπου. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι δεν πιστεύετε πως αυτοί οι καθρέφτες του δημοσίου πνεύματος δίνουν πάντα μια σαφή αντανάκλαση, και παρ’όλο που ενημερώνεστε για τις πιο σημαντικές κυρίως στιγμές της πορείας μας, υπάρχουν ωστόσο και άλλες στιγμές, που έχουν ένα ορισμένο βάθος σε σκέψη και εποικοδομητική αντίληψη.

Πιστεύω ότι η Φασιστική φιλοσοφία δύναται να εκφρασθεί με κατανοητούς όρους, και παρ’όλο που αποτελεί μια εντελώς νέα συμβολή στην σκέψη της εποχής μας, μπορεί ωστόσο να καταδειχθεί ότι τόσο η προέλευσή της όσο και το ιστορικό της υπόβαθρο απορρέουν από την θεμελιωμένη σκέψη του παρελθόντος.

Εν πρώτοις θεωρώ ότι οι περισσότερες φιλοσοφίες της δράσης προήλθαν από μια σύνθεση πολιτισμικών συγκρούσεων σε μια προηγούμενη περίοδο. Σε κάθε εποχή πολιτισμού, σκέψης ή αφηρημένης νοητικής σύλληψης όπου δύο κουλτούρες βρίσκονται σε αιχμηρή αντίθεση, ακολουθεί και μια μετέπειτα εποχή δράσης στην οποία μπορείς να βρεις μια ορισμένη έμπρακτη σύνθεση μεταξύ των δυο αυτών αιχμηρών αντιθέσεων και ή οποία να οδηγεί σε ένα πρακτικό φρόνημα δράσης.

Θα σας έλεγα ότι τον τελευταίο αιώνα, η βασική ιδεολογική διαπάλη προήλθε από τον τρομερό αντίκτυπο της Νιτσεϊκής σκέψης σε έναν Χριστιανικό πολιτισμό δυο χιλιάδων ετών. Αυτός ο αντίκτυπος επήλθε μόνο με αργό τρόπο. Οι πλήρεις προεκτάσεις του δεν έχουν διεκπεραιωθεί παρά μόνο σήμερα. Αλλά όπου και να στρέψετε το βλέμα σας στο σύγχρονο στοχασμό, βρίσκετε τα αποτελέσματα αυτής της διαπάλης για κυριαρχία πάνω στη νόηση και το πνεύμα του ανθρώπου. Και δεν πρόκειται απ’την πλευρά μου για ένα κατηγορώ κατά του Χριστιανισμού, διότι θα σας δείξω ευθύς αμέσως πως κατά την άποψή μου η Νιτσεϊκή και η Χριστιανική αντίληψη είναι ικανές για σύνθεση.

Απ’τη μια πλευρά βρίσκετε, παρμένο απ’το Χριστιανισμό, παρμένο άμεσα απ’τη χριστιανική αντίληψη, το μέγιστο όραμα υπηρεσίας, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας υπέρ των άλλων, υπέρ του κόσμου, υπέρ της χώρας σου, όχι τόσο την εξάλειψη του ατόμου, όσο την συγχώνευσή του σε κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’το ίδιο, και εδώ έχετε τη βασική αντίληψη του Φασισμού, την υπηρεσία και την αυταπάρνηση ως προς αυτό που ο Φασίστας αντιλαμβάνεται ως το μεγαλύτερο σκοπό και ώθηση στον κόσμο. Απ’ την άλλη πλευρά βρίσκετε προερχόμενη απ’την Νιτσεϊκή σκέψη την αρρενωπότητα, την αψήφηση όλων των υπαρκτών στοιχείων που εμποδίζουν την πορεία της ανθρωπότητας, την απόλυτη αυταπάρνηση του διδασκαλίας της παραίτησης, την σταθερή ικανότητα να παλεύεις ενάντια σε όλα τα εμπόδια και να τα ανατρέπεις. Έτσι έχετε εκ των πραγμάτων την δημιουργία μιας αντίληψης εύρωστων και γεμάτων θέληση αντρών η οποία είναι το άλλο σημαίνον χαρακτηριστικό του Φασισμού.

Τη στιγμή μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, μιας κρίσης που στο τέλος αναπόφευκτα θα βαθύνει, ένα κίνημα αναδύεται από ένα ιστορικό υπόβαθρο που καθιστά την εμφάνισή του αναπόφευκτη, φέροντας ορισμένα παραδοσιακά γνωρίσματα προερχόμενα ένα ενδοξότατο παρελθόν, αλλά αντιμετωπίζοντας όμως τα γεγονότα του σήμερα, εξοπλισμένο με τα όργανα που μόνο αυτή η εποχή θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Απ’ αυτή τη νέα και υπέροχη σύμπτωση οργάνων και γεγονότων τα προβλήματα αυτής της εποχής μπορούν να κατανικηθούν, και το μέλλον μπορεί να εξασφαλισθεί με μια σταδιακή σταθερότητα. Πιθανώς αυτό να είναι και το τελευταίο κύμα του αθανάτου, και αιωνίως αναφαινομένου Καισαρικού κινήματος, όμως με τη βοήθεια της επιστήμης, και με την έμπνευση του συγχρόνου πνεύματος, αυτό το κύμα θα φέρει την ανθρωπότητα στην αντίπερα ακτή.