Βασίλειος Δοργανάς: Ο εθνικιστικός χώρος και οι αξιόλογοι αγωνιστές της Ιδέας

Screenshot_5

Ο Βασίλειος Δοργανάς στις 30  Απριλίου μίλησε από το ραδιόφωνο του «Ελεύθερου Κόσμου» για την νέα πορεία του εθνικισμού στην Ελλάδα, για την ιστορική αναγκαιότητα να δημιουργηθεί  ο νέος τύπος πολιτικού στρατιώτη και  να αποβληθούν τα εγωκεντρικά και διασπαστικά στοιχεία από τον εθνικιστικό χώρο. Επίσης έκανε αναφορά στην ιστοσελίδα μας, στον «Μαύρο Κρίνο», τον κύκλο «Ιδεάπολις« και τους εξαίρετους συναγωνιστές της Μαχητικής Κοινότητας Propatria. Έθεσε επίσης την σπουδαιότητα να προστατευθούν και να υποστηριχθούν οι αγνοί αγωνιστές απέναντι στους συκοφάντες και προβοκάτορες του χώρου.