25/11 Παρουσίαση των εκδόσεων «Νέα Γενεά» στον Κύκλο Ιδεάπολις

11_17

Στις 25 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε στον Κύκλο Ιδεάπολις τον εκδοτικό μας οίκο και τους πρώτους μας τίτλους βιβλίων.

Πηγή: Κύκλος Ιδεάπολις

Πηγή2: Εκδόσεις «Νέα Γενεά»