Ο Βενιζέλος, ο Πλαστήρας και ο…..Μουσσολίνι!

ce95cebbceb5cf85ceb8ceadcf81ceb9cebfcf82_ce92ceb5cebdceb9ceb6ceadcebbcebfcf82

«Πριν την 2αν πρωινήν της 6ης Μαρτίου [σημ. του 1933], ο Ελ. Βενιζέλος απεσύρθει δια να κοιμηθεί. Μόλις όμως ευρέθει εις τον κοιτώνα του, ήκουσε να εισέρχωνται εις το παραπλεύρως γραφείον ο υιός του Σοφοκλής και ο Β. Σκουλάς. Μετά ένα τέταρτον της ώρας ενεφανίσθει προ αυτού ο στρατηγός Πλαστήρας.
– Χάνουμε τας Αθήνας, είπεν εις τον Βενιζέλον. Οι Λαϊκοί θα έχουν απόλυτη πλειοψηφία. Τι θα γίνει; Θα παραδώσετε την εξουσίαν;
– Φυσικά, του απήντησε ο Βενιζέλος, εκδηλώνοντας συγχρόνος την έκπληξιν του δια την ερώτησιν.
– Θά έχουμε τα ίδια της 1ης Νοεμβρίου τότε, παρατήρησε ο Πλαστήρας. Θα γίνουν ταραχές, συλλήψεις βενιζελικών, δολοφονίες και Κύριος οίδε (γνωρίζει) τι άλλο!!! Γι΄ αυτό εγώ σκέπτομαι να πάω στους συνοικισμούς, να εξεγείρω τους πρόσφυγες και να τους φέρω εις την πόλιν για να ζητήσουν την εγκαθίδρυσιν δικτατορίας. Θα κάνουμε ό,τι και στην Ιταλία, ΠΟΥ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ.
Ο Βενιζέλος του απάντησε ότι δεν ήτο ενθουσιασμένος με το κοινοβουλευτικόν καθεστώς… Η Ιταλία, προσέθεσεν, επήγαινε καλά, διότι εκεί υπήρχε δικτάτωρ, ενώ εις την Ελλάδα δεν υπήρχε δικτάτωρ. Εγώ, συνέχισε ο Βενιζέλος, δεν νομίζω αγαπητέ μου φίλε Πλαστήρα, ότι είσαι ικανός να κάνεις τον δικτάτορα, ως ο Μουσσολίνι. Όχι μόνον δεν είσαι ικανός, αλλά δεν έχεις και την πλειάδα, τας εκατοντάδας των εκλεκτών συνεργατών του Μουσσολίνι. Μετά δύο έως τρεις μήνες θα καταπέσεις οικτρώς, διότι κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις, δεν θα κατορθώσεις να λύσεις… ΑΝ ΠΕΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΘΕΙ ΕΔΩ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ!!!».

Πηγή

085861-300x300.jpg