Κωστής Παλαμάς: Και η ποίηση θρησκεία είναι

Πώς μ’ αρέσει το μοσκολίβανο! Από ευλάβεια χριστιανική; Δεν το πιστεύω. Και η ποίηση θρησκεία είναι. Ή από το Θεό του πατέρα μας ή από θεούς, κάθε λογής θεούς, βγαλτή και οδηγημένη, ή το Σταυρό κρατώντας ή προσκυνώντας τους Βάαλ και τους Μολόχ, λίγο φροντίζω. Η ποίηση με το τραγούδι της, θέλει δε θέλει, και με όποια ιδέα, είναι, θρησκευτική. Δεν υπάρχουν θεοί. Τα πράγματα είναι θεία, είπεν ένας σοφός, γι’ αυτό τους πλάσαμε τους θεούς, για να τα εκφράζουν.

Κωστής Παλαμάς, 20-4-1918

erato2