Η ειλικρίνεια του Γκαίμπελς

«Για μας κάθε εθνικό θέμα συνδέεται άμεσα με έναν πιο ριζοσπαστικό σοσιαλισμό. Εσείς [οι ακροδεξιοί], συνεχώς συγχέετε το Σύστημα με τα πρόσωπα. Αλλά αυτό που αμφισβητούμε εμείς είναι το ίδιο το Σύστημα και όχι τα εκάστοτε πρόσωπα που το εκφράζουν!»

Πηγή

Πιστεύετε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που σκέ­πτεται «εθνικά» και «πα­τριωτικά» ; Πόσο αφελής είστε!

Ο μεσοαστός είναι «πατριώτης» μόνον εφό­σον η «πατρίδα» εγγυά­ται σ’ αυτόν την ησυχία του, τις δουλειές του και την ασφάλειά του. Όταν ο Εθνικισμός δεν τον εξυπηρετεί πια, ο μεσοαστός γίνεται ο μεγαλύτε­ρος κοσμοπολίτης και αντι – Εθνικιστής. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στο πάθος με το οποίο η μεσαία τάξη υπερασπίζε­ται τη «δημοκρατία». Η δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από τη διε­θνή εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου από το χρηματιστηριακό κεφά­λαιο με τη σιωπηρή ανοχή της «εθνικής» μας μεσαί­ας τάξης. Η μεσαία τάξη είναι αντικομμουνιστική όχι γιατί θεωρεί τον Κομμουνισμό απειλή για το Έθνος και τις Εθνικές παραδόσεις, αλλά γιατί φοβάται ότι οι Κομμουνι­στές θα κλέψουν την περιουσία της, την ησυχία και την ασφάλειά της. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους Εθνικοσοσιαλιστές. Οι μεσοαστοί βλέπουν σε εμάς μια δικλείδα ασφα­λείας που θα τους γλιτώ­σει από τον Κομμουνισμό.

Δεν ενδιαφέρονται πραγ­ματικά για τις ιδέες μας ή για τη σωτηρία της Φυλής και του Έθνους απλά πιστεύουν ότι εμείς εγ­γυώμαστε την ησυχία και την ασφάλειά τους. Όταν η κομμουνιστική απειλή απομακρύνεται, τότε κι αυτοί απομακρύνονται από εμάς και επιστρέ­φουν στις δουλειές τους όπως και πριν. 

Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι θα διστάσουμε να πούμε ανοιχτά ποιοι είμαστε. Πλησιάζει η μέρα που θα τα πούμε όλα! Τότε θα μάθετε ότι εμείς δεν είμαστε η αστυνομία που προστατεύει την ησυχία και την ασφάλεια των αστών! Τότε θα τρομάξετε μπροστά στα επαναστατικά μας αιτήματα! Σήμερα ο λαός γνωρίζει ότι εμείς υπερασπιζόμαστε την ιδέα του Έθνους. Σύντομα θα μάθει επίσης ότι εμείς βρισκόμαστε στην πρωτοπορία του αγώνα για τον Σοσιαλισμό!»

Πηγή