Οι θέσεις και οι πνευματικές βάσεις της CasaPound

Το ιταλικό έθνος πρέπει να γίνει και πάλι ένας εθνικός οργανισμός με ισχυρή και μακρόχρονη ζωή, στόχους και μέσα δράσης, τα οποία είναι πολύ πιο πάνω από αυτά των μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων ατόμων.

Πρέπει να αντιπροσωπεύσει και πάλι μια ηθική, πολιτική και οικονομική ενότητα, η οποία θα βρει την πλήρη έκφανσή της σε ένα Εθνικό Κράτος.
Τόσο οι ομάδες, όσο και τα άτομα ξεχωριστά, θα πρέπει να συσκέπτονται υπέρ του έθνους-κράτους.

Απαιτούμε ένα κράτος που θα είναι ηθικό, οργανικό, περιεκτικό, θα αποτελεί πνευματικό οδηγό και σημείο αναφοράς για την εθνική κοινότητα. Ένα κράτος που να είναι και πάλι μια πνευματική και ηθική οντότητα. Το κύριο καθήκον του θα είναι να εξασφαλίσει και να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία και την αυτονομία του, που απειλούνται από τις ισχυρές ιδιωτικές (ατομικές) και διεθνιστικές δυνάμεις.

Θέλουμε μια ελεύθερη και ισχυρή Ιταλία, απαλλαγμένη από την κηδεμονία, που να είναι κύριος όλων των ενεργειών της, με στόχο της το μέλλον. Μια κοινωνική και εθνική Ιταλία βασισμένη στο όραμα που τοποθετείται τόσο στο ιταλικό Risorgimento* ( «Η αναβίωση» – Ιταλική ενοποίηση), όσο και στον φουτουρισμό και τα οράματα των μεγάλων προσωπικοτήτων:  Mazzini, Corridoni, D’Annunzio, Gentile, Pavolini και Mussolini!

Θεωρούμε ως εχθρό μας αλλά και του έθνους, ό,τι θέτει όλα τα ιδιωτικά συμφέροντα πριν από το κοινό καλό, κάθε ατομικιστική και ολιγαρχική αντίληψη του κράτους τα οποία οδηγούν στον μαρασμό του λαού και του πολιτισμού του. Ό,τι δηλαδή είναι εχθρός της δομής και της ουσίας του.

Θεωρούμε ως φίλο μας αλλά και του έθνους όποιον ενεργεί προς το συμφέρον του ιταλικού λαού και όποιον ακολουθεί και μάχεται με την καρδιά του για το πεπρωμένο, την ομορφιά και την κοινωνική αξιοπρέπεια αυτών.

Ως καθήκον που επιτάσσει η ιστορία και το πεπρωμένο της, η Ιταλία πρέπει για άλλη μια φορά να ασκήσει μια avant-garde (πρωτοποριακή και μεγαλοπρεπή) πολιτική, εντός μίας κυρίαρχης Ευρώπης, ενωμένης, ανεξάρτητης, ειρηνικής και ειρηνευτικής.

*Η Ιταλική ενοποίηση (ιταλικά: il Risorgimento, ή «Η αναβίωση») ήταν το πολιτικό και κοινωνικό κίνημα κατά το οποίο συσσωματώθηκαν διαφορετικά κράτη της ιταλικής χερσονήσου στο ενιαίο κράτος της Ιταλίας στην διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Από την επίσημη ιστοσελίδα της CasaPound

Μετάφραση: Άλκης Θρασκιάς

casapound2_640_ori_crop_master__0x0

«Θα είμαι φασίστας εφ ‘όσον υπάρχουν αντιφασίστες»

«Στην τρίτη χιλιετία; Μόνο φασίστες, ευχαριστώ»

Gianluca Iannone