Γιατί ο Χριστός καταράστηκε τη συκιά – Ο συμβολισμός

ργεγτ

Έχουμε δει πολλές φορές την συκοφαντική προπαγάνδα των ταλμουδιστών νεοπαγανιστών, όπου καταφέρονται κατά του Χριστού, για την κατάρα Του κατά της συκιάς. Έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για την συκιά προσπαθώντας να πείσουν τον ανυποψίαστο κόσμο που περιφέρεται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτός ο Θεός δεν είναι καλός διότι καταριέται τα δέντρα. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι ο Χριστός έκανε πολλές συμβολικές και θαυματουργικές πράξεις ή ότι χρησιμοποιούσε παραβολές, δηλαδή ιστορίες που δίδασκαν ένα παράδειγμα τρόπου ζωής. Στο Κατά Ματθαίον λοιπόν, στο κεφάλαιο ΚΑ’ διαβάζουμε:

18 Τὸ πρωί, ὅταν ἐπέστρεψε στὴν πόλη, ἐπείνασε. Καὶ ὅταν εἶδε μία συκιὰ εἰς τὸν δρόμον,

19 ἦλθε πλησίον της ἀλλὰ δὲν εὑρῆκε εἰς αὐτὴν παρὰ μόνον φύλλα, καὶ τῆς λέγει, «Ποτὲ πλέον νὰ μὴ γίνῃ καρπὸς ἀπὸ σέ».

20 Καὶ ξεράθηκε ἀμέσως ἡ συκιά. Καὶ ὅταν εἶδαν οἱ μαθηταί, ἐθαύμασαν καὶ ἔλεγαν, «Πῶς ἀμέσως ἐξεράθηκε ἡ συκιά;».

21 Ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἀπεκρίθη, «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ἐὰν ἔχετε πίστιν καὶ δὲν ἀμφιβάλλετε, ὄχι μόνο τὸ θαῦμα τῆς συκιᾶς θὰ κάνετε, ἀλλὰ καὶ ἂν πῆτε εἰς τὸ βουνὸ τοῦτο, «Σήκω καὶ πήγαινε εἰς τὴν θάλασσαν», θὰ γίνῃ.

22 Καὶ ὅλα, ὅσα ζητήσετε εἰς τὴν προσευχήν, ἐὰν πιστεύετε, θὰ τα λάβετε».

Ως γνωστόν το Πάσχα των Ελλήνων Χριστιανών Ορθοδόξων δεν είναι ιουδαϊκό κι ούτε καμιά σχέση έχει με τον ιουδαϊκό λαό. Για αυτό και στην ελληνική παράδοση το λέμε Λαμπρή. Μάλιστα όλη η Μεγάλη Εβδομάδα έχει ύμνους που μιλούν κατά του ιουδαϊκού λαού. Αυτό αποτελεί μια παράδοση την οποία γνώριζαν ακόμα κι οι αγωνιστές του ’21 αλλά κι ο απλός ελληνικός λαός της Τουρκοκρατίας. Μας λέει ο Φωτάκος λοιπόν στα απομνημονεύματά του:

«Οι Εβραίοι τής Τριπολιτσάς καί αυτοί εχάθηκαν μαζύ μέ τούς Τούρκους καί εθανατώθησαν μέ περισσοτέραν εχθρότητα, διότι οι Έλληνες απεστρέφοντο αυτό το Έθνος εκ πατρικής παραδόσεως διά την σταύρωσιν του Ιησού Χριστού, και διά τας νεωστί γενομένας υπ’ αυτών κατά των Ελλήνων ύβρεις είς Κωνσταντινούπολιν καί ιδίως διά τόν εμπαιγμόν τόν οποίον έκαμαν εις τό πτώμα τού απαγχονισθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου και δι’ άλλα ακόμη κακά τα οποία αλλού έπραξαν.»

Γιατί τελικά ο Χριστός καταράστηκε τη συκιά; Μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Η συκιά αυτή (που καταράσθηκε ο Κύριος στο Ευαγγέλιον) οι περισσότεροι από τους ερμηνευτές λένε ότι συμβολίζει την Συναγωγή των Ιουδαίων».

Και ο  Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας μας λέει επίσης: «Μ’ αυτό το νόημα να σκεφθείς και την παραβολή των Ευαγγελίων για τη συκιά. Κόπηκε λοιπόν από τον Θεό (το Ισραήλ) σαν άκαρπο και όχι καρποφόρο πια δένδρο.»

TSAMPERLAIN ELLHN XRISTIANOS.jpg

Όπως είπαμε και νωρίτερα, το Πάσχα δεν είναι εβραϊκό όσο κι αν επιμένουν οι ταλμουδιστές. Στον Όρθρο λοιπόν την Μεγάλης Δευτέρας ακούμε τα εξής λόγια για τον συμβολισμό της συκιάς και της συναγωγής των Εβραίων:

Στίχοι εἰς τὸν Πάγκαλον Ἰωσὴφ

· Σώφρων Ἰωσήφ, δίκαιος κράτωρ ὤφθη,
· Καὶ σιτοδότης, ὢ καλῶν θημωνία!
Ἕτεροι, εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν Συκῆν

· Τὴν Συναγωγήν, συκῆν Χριστός, Ἑβραίων,
· Καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων,
· Ἀρᾷ ξηραίνει, ἧς φύγωμεν τὸ πάθος.

Στο Συναξάριον της Μ. Δευτέρας διαβάζουμε τα εξής:

«Τη αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνείαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκής… «Την συναγωγήν, συκήν Χριστός, Εβραίων, Καρπών άμοιρον πνευματικών εικάζων, αρά ξηραίνει∙ ης φύγωμεν το πάθος.» Συκή ενταύθα εννοείται η συναγωγή των Ιουδαίων, εις την οποίαν ελθών ο Σωτήρ και μη ευρών εν αυτή τον πρέποντα καρπόν, ειμή μόνον την σκιάν του νόμου, απέσυρε και ταύτην την σκιάν απ αὐτῆς και παντάπασιν αργήν την κατέστησεν».

Ενώ στον Επιτάφιο Θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής οι χαρακτηρισμοί κατά των Ιουδαίων συνεχίζουν:

Ως πικράς εκ κρήνης,
της Ιούδα φυλής,
οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο,
τον τροφέα μανναδότην Ιησούν.

Ο Κριτής εις δίκην
προ αδίκου κριτού,
και παρίστατο και θάνατον άδικον
κατεκρίθη διά ξύλου σταυρικού.

Μιαιφόνον έθνος,
αλαζών Ισραήλ,
τι παθών τον Βαραββάν ηλευθέρωσας;
τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ;

Ο Ιερός Χρυσόστομος εξάλλου καταφέρθηκε κατά της συναγωγής των Ιουδαίων στον Α’ λόγο του κατά Ιουδαίων:

«Η συναγωγή; Δεν είναι μόνο θέατρο και οίκος πορνείας, αλλά και σπήλαιο ληστών, φωλιά θηρίων, τόπος ντροπής και γελοιότητας, κατοικία του Διαβόλου, όπως είναι και οι ψυχές των Ιουδαίων. Πράγματι, οι Ιουδαίοι λατρεύουν το Διάβολο. Οι τελετές τους είναι εγκληματικές και ακάθαρτες. Η θρησκεία τους αρρώστια. Η συναγωγή τους πάλι είναι συνάθροιση εγκληματιών, άντρο κλεφτών, σπηλιά διαβόλων, άβυσσος απώλειας. Μισώ και τη συναγωγή τους». (Α’ λόγος κατά Ιουδαίων)

Έχει φτάσει πλέον ο καιρός για να διαφωτιστεί το Ελληνικό Έθνος κι η προπαγάνδα του εχθρού να καταρρεύσει σε κάθε επίπεδο. Για ένα Εθνικόν Κράτος χρειάζεται πρωτίστως η αλήθεια! Αποδεικνύεται λοιπόν ότι δεν ευαισθητοποιούνται οι δήθεν παγανιστές για τη συκιά αλλά για τη Συναγωγή των Εβραίων.

Αλέξανδρος Καρράς