Πρωτοχρονιάτικες διαχρονικές ευχές του Κωστή Παλαμά

Κύριε,

Εύχομαι υπέρ του Έθνους:

Ολίγους ελευθέρους ισχυρούς, εις πάντα κύκλον νοήσεως, εις όλα τα στάδια της ενεργείας, που να τους οδηγή η φωτεινή των συνείδησις μόνον, και να τους εμψυχώνη βαθεία καταφρόνησις προς τα λεγόμενα «καλά και συμφέροντα».

Ολίγους, δια να αντιδράσουν καθ’ όλων των τυφλών ρευμάτων υπό των οποίων φέρονται οι αδρανείς όγκοι των πολλών, δια να δείξουν την κενότητα όλων των λέξεων που δεν ανταποκρίνονται εις πράγματα, τρομάζουν όμως ως είδωλα τους δεισιδαίμονας πολλούς, δια να πολεμήσουν εν ανάγκη, μόνοι αυτοί, καθ΄ όλου του κόσμου.

Διότι τον σπόρον της δράσεως, της αξίας των Εθνών, ρίπτει των ολίγων η αντίδρασις. Φαντάζομαι κάθε λαόν ως τον χουν της Γενέσεως. Το ατομικόν εγώ είναι η πνοή της ζωής.

Εφημερίδα «Το Άστυ», 1 Ιαν. 1899

Εύχομαι να αποκτήσουμε ανθρώπους που να πολεμάνε φωτεινά, θαρρετά, και πρώτ’ απ’ όλα με ειλικρίνεια, για τα μεγάλα Ιδανικά.

Εφημερίδα «Ακρόπολις», 1 Ιαν. 1909