Σταυροφόροι στον 21ο αιώνα

Γονάτισε αδελφέ μου στο σπαθί σου
και στον Κύριο προσευχήσου
Σύμβολο της Ευρώπης είναι ο Σταυρός
εις το όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος
για να μη γίνουν στάχτες οι ναοί σου
πρέπει στον πόλεμο αυτόν να βρεις
ή την Τιμή ή την Αιώνια ζωή σου….

Αλέξανδρος Καρράς

16-4-2019

2698607e2d435592ad27bc5cbc7f4d08