Οι Γερμανοί Ναζί και οι Τούρκοι εγκωμίαζαν τον Μεταξά! Μεταξάς για 1000 χρόνια!

64671891_167257500979064_9128318573733740544_o

Η Εφημερίδα Ulus είναι η εκμοντερνισμένη συνέχεια (μετά το 1934) της Εφημερίδος «Εθνική Ανεξαρτησία» (Hakimiyet-i Milliye) που ξεκίνησε να εκδίδεται το 1920 στην Άγκυρα, όταν ο Ελληνικός Στρατός προήλαυνε κατά των δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ. Θεωρείται εθνικιστική εφημερίδα.

Εν έτει 1939 η Ουλούς (Ulus: Σημαίνει Έθνος στα τουρκικά) λοιπόν γράφει:
(Μετάφραση από το Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού).

«Κρίνομεν περιττόν να αναπτύξωμεν τα δεινά, εις τα οποία είχε περιπέσει η Ελλάς προ της 4ης Αυγούστου 1936, στερουμένη τότε ενός σταθερού πολιτεύματος. Παραμένουν ακόμη νωπά εις την μνήμην τα τελευταία γεγονότα. Ήδη συμπληρούται τριετία α’ ής η γείτων Χώρα διοικείται με ισχυρόν πολίτευμα. Το μικρόν αυτό χρονικόν διάστημα δύναται να θεωρείται ως μία στιγμή δια την ιστορίαν ενός Έθνους. Κατα την στιγμήν λοιπόν αυτήν, ο σημερινός Κυβερνήτης της Ελλάδος με τους συνεργάτας, τους οποίους εξέλεξεν, επέδειξε τί δύναται ούτος να επιτελέσει με την καλήν θέλησιν και την φιλοπατρίαν.

Θεωρούμεν άσκοπον να τονίσωμεν πόσον εκ καρδίας συμμεριζόμεθα την ευτυχίαν των γειτόνων μας. Με την συνταύτισιν της τύχης των μετά της ιδικής μας, τα γεγονότα απέδειξαν ότι δια τα δύο αδελφωμένα Έθνη η δύναμις ή η αδυναμία του ενός, σημαίνει δύναμιν ή αδυναμίαν και δια τον άλλον.

Εάν σήμερον το Ελληνικόν Έθνος βαίνη γοργώς προς την Εθνικήν Αναγέννησιν με ασφάλειαν και σταθερότητα, αναμφισβητήτως το οφείλει εις την δραστηριότητα και την πειθαρχίαν, την οποίαν εισήγαγεν ο κ. Μεταξάς»

Είναι εμφανές πως οι ίδιες έμπνεες φιλοφρονήσεων εκφράσεις για τις οποίες κατηγορείται η Ελληνική Κυβέρνηση, διέπουν και την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Με το σλαβικό μέτωπο να ισχυροποιείται στα Βαλκάνια, αλλά και τις ταχύτατες αλλαγές με προσαρτήσεις εδαφών και προπαρασκευές μεγάλου πολέμου στην Ευρώπη, οι δύο χώρες που προσπαθούσαν να ανακάμψουν από τον μεταξύ τους πόλεμο προ δεκαπενταετίας, έβλεπαν το συμφέρον τους να βρίσκεται στην μεταξύ τους διατήρηση στενών φιλικών σχέσεων. Ήταν σχέση συμφέροντος και όχι αγάπης φυσικά, όμως το συμφέρον είναι αρκετό για να υπαγορεύσει την προσποιητή αγάπη.

Ευστάθιος Δαφνομήλης

Οι Γερμανοί επίσης μιλούσαν θετικά για την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά και για τα έργα του. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Γιόζεφ Γκαίμπελς: «Ο Μεταξάς έσωσε την Ελλάδα από τον κομμουνισμό»

Νυρεμβέργη 1936: Ο Γκαίμπελς μιλά για τον Μεταξά σε συνέδριο του NSDAP

Völkischer Beobachter: «Το ανοικοδομητικό έργο του Ιωάννη Μεταξά»

Βασίλης Ραφαηλίδης: «Ο λαός αγάπησε τον Μεταξά»