Ο Νεογενιτσαρισμός του σύγχρονου εθνικισμού

Από μικρά παιδιά μάθαμε για το παιδομάζωμα που έκαναν οι Τούρκοι εις βάρος των Ελλήνων. Έπαιρναν λοιπόν δια της βίας τα παιδιά των Ελλήνων χριστιανών και τα εξισλάμιζαν δημιουργώντας τους Γενίτσαρους. «Γενί-τσάρι» στα τουρκικά σημαίνει «νέος στρατιώτης». Από το παιδομάζωμα και τον εκτουρκισμό απαλλάσσονταν οι Εβραίοι. Οι Έλληνες εκείνη την εποχή τον εξισλαμισμό τον αποκαλούσαν εκτουρκισμό και, πράγματι, Μωαμεθανοί ήταν οι Οθωμανοί που τυραννούσαν τους υποταγμένους λαούς. Συνεπώς η καταγωγή ήταν συνταυτισμένη με τη θρησκεία της Ημισέληνου. Ως γνωστόν οι χριστιανοί για να πραγματοποιήσουν γάμο με Τούρκους έπρεπε να αλλάξουν πίστη και να πιστέψουν στον Αλλάχ. Για να αποκτήσουν προνόμια και εξουσίες εις βάρος των κατακτημένων ομοεθνών τους αρκούσε να κάνουν περιτομή και να ασπαστούν το Ισλάμ, δηλαδή να γίνουν Τούρκοι. Χριστιανούς τουρκίζοντες επίσης αποκαλούσαν όσους είχαν νοοτροπία που ομοίαζε των Τούρκων κατά των Ελλήνων. Ας θυμηθούμε τον διάλογο του Κολοκοτρώνη:

«Ἕνας ἀνεψιὸς τοῦ Ἀλῆ Φαρμάκη, ὅταν ἦταν κλεισμένοι εἰς τὸν πύργο τοῦ θείου του, ἔλεγε πρὸς τὸν Κολοκοτρώνη: «Κρίμας ὁποὺ δὲν εἶσαι Τοῦρκος, μέγας ἀφέντης θὰ γίνουσουν».- «Ἂν γίνω Τοῦρκος, θὰ μὲ σουνετεύσουν;». – «Βέβαια!… » – «Ἐμᾶς, ὅταν μᾶς βαπτίζουν, μᾶς κόβουν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς μας τρίχες καὶ τὲς βάζουν εἰς τὸ εἰκόνισμα τοῦ Χριστοῦ. Ἂν γίνω Τοῦρκος, εἰς τὸν ἄλλον κόσμον θὰ μὲ τραβοῦν ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ ὁ Μωάμεθ ἀπὸ τὴν … καὶ δὲν θέλω νὰ βάλω εἰς παρόμοια διαφορὰ δύο τέτοιους προφητάδες».

Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν ως στρατιώτες του Οθωμανικού Στρατού και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε παραστρατιωτικά τάγματα. Ήταν ιδιαίτερα φανατικοί και στρέφονταν κατά των Ελλήνων με μίσος. Ήταν πραγματική συμφορά για τους Έλληνες η αρπαγή και ο εκτουρκισμός των παιδιών τους. Μάλιστα όταν συνέβαινε αυτό τελείτο κηδεία για το παιδί που χάθηκε. Ως γνωστόν φυσικά, η θρησκεία, όπως διακρίνεται ήδη σε όσα αναφέραμε παραπάνω, διαχώριζε και εξασφάλιζε την καθαρότητα της εθνικής σύστασης των Ελλήνων, αφού μόνο οι Τούρκοι είχαν τη δυνατότητα να αφομοιώνουν ξένους και να τους εκτουρκίζουν. Οι χριστιανοί για να επιμειχθούν με τους Τούρκους έπρεπε να εξισλαμιστούν. Το ανάποδο δε συνέβαινε φυσικά ποτέ αφού ο υπόδουλος λαός ήταν ο ελληνικός.

Μετά την Οθωμανοκρατία έγινε η απόπειρα εκφραγκισμού των Ελλήνων και οι Δυτικοί επιχείρησαν να αλλάξουν το χριστιανικό δόγμα του λαού μας. Κωλέττηδες και Μαυροκορδάτοι, φερέφωνα και εντολοδόχοι των Φράγκων, προσπαθούσαν να αλλάξουν την ορθόδοξη πίστη μας, καθώς μας πληροφορεί ο Μακρυγιάννης. Ας δούμε τα διαχρονικά λόγια του:

«Καὶ βγῆκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνῆτες, Ἕλληνες, σπορὰ τῆς ἑβραιουργιᾶς, ποὺ εἶπαν νὰ μᾶς σβήσουν τὴν Ἁγία Πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία, διότι ἡ Φραγκιὰ δὲν μᾶς θέλει μὲ τέτοιο ντύμα Ὀρθόδοξον. Καὶ ἐκάθησα καὶ ἔκλαιγα διὰ τὰ νέα παθήματα. Καὶ ἐπῆγα πάλιν εἰς τοὺς φίλους μου τοὺς Ἁγίους. Ἄναψα τὰ καντήλια καὶ ἐλιβάνισα λιβάνιν καλὸν ἁγιορείτικον. Καὶ σκουπίζοντας τὰ δάκρυά μου τοὺς εἶπα: “Δὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοὶ οἱ μισοέλληνες καὶ ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον τζιβαϊρικὸν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τὰ τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου τοῦ Πάπα… Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερο κακὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας”. Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρησκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν σβέρκο μας νὰ μὴ μανθάνουν τὰ παιδιά μας Χριστὸν καὶ Παναγίαν, διότι θὰ μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί. Καὶ βγῆκαν ἀκόμη νὰ ᾽ποτάξουν τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναμη καὶ τὴν φοβοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διὰ τοὺς παπάδες. Ἐμεῖς, μὲ σκιάν μας τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ ντερβένια, σὲ μπογάζια καὶ σὲ ταμπούργια. Καὶ αὐτὸς ὁ Σταυρὸς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἧττα) τὸν ἄπιστον Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στὸν Σταυρό, τὸν σωτήρα μας! Καί βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς τοὺς ξένους καὶ τοὺς παπάδες μας, τοὺς ζυγίζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τοὺς παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διὰ νὰ βλογᾶνε τὰ ὄπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας σὰν λεοντάρια. Ντροπὴ Ἕλληνες!»

Αυτά επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται ακόμα κι από τον Κοραή που έγραψε ότι ο Πάπας «προτιμά να εξαλειφθώσιν ολότελα από το πρόσωπον της γης, ή και να τουρκίσωσιν όλοι οι Γραικοί, παρά να ζώσι χριστιανοί μη γνωρίζοντες αυτόν κεφαλή της εκκλησίας των». Αυτό εννοούσε κι ο Μακρυγιάννης με τη φράση «και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακοροίζικους, οπού ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης». Και σε αυτούς εναντιωνόταν ο Περικλής Γιαννόπουλος και για αυτό καθύβριζε τους Φράγκους, επειδή όλοι αυτοί προπαγάνδιζαν στους Έλληνες ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό και δημιουργούσαν στην Ελλάδα έναν λαό φιλελληνικό κι όχι ελληνικό. Δηλαδή ο Γιαννόπουλος πολύ σωστά διέκρινε ότι ο λαός μας εκπαιδευόταν να βλέπει τους προγόνους του σαν Φράγκος φιλέλληνας που θαύμαζε την αρχαία Ελλάδα. Από εκεί πηγάζει λοιπόν κι αυτή η αρχαιοπληξία που καλλιεργεί ένα κόμπλεξ κατωτερότητας, μια ημιμάθεια και μια κατάσταση αδιέξοδη του Ελληνισμού. Για τους Δυτικούς λοιπόν, τους Παπικούς, ο Κοραής έγραψε ότι «καθώς η παλιγγενεσία του Φοίνικος είναι μυθώδης, παρόμοια και της Ελλάδος η αναγέννησις είναι μυθολόγημα ψευδέστατον, ότι η ταλαίπωρος Ελλάς δεν ανεστάθη αληθώς, αλλά τάφον μόνον ήλλαξε, και επέρασεν από νεκροθαπτών Τούρκων χείρας εις χριστιανούς νεκροθάπτας». Δεν αναφερόταν λοιπόν ο Κοραής στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία αλλά στους Καθολικούς Φράγκους.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ DHMOKRATIA URHSKEIA.jpg

Είναι ευδιάκριτο λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός ανέκαθεν επηρεαζόταν και αποπροσανατολιζόταν από ξένους κι από ξενολάτρες. Οι Φράγκοι λοιπόν μας έφεραν και τον Φιλελευθερισμό και τον Κοινοβουλευτισμό που τόσο μίσησαν ο Μεταξάς, ο Δραγούμης, ο Καζάζης, ο Γιαννόπουλος, αλλά κι ο σοφός Μακρυγιάννης δεν το ήθελε λέγοντας «αυτό το σύστημα της δημοκρατίας δεν το θέλαμεν οι τίμιοι άνθρωποι, ότι το γευτήκαμεν κι᾿ αυτό». Τα χρόνια πέρασαν κι έπειτα μας ήρθε ο Κομμουνισμός ο οποίος εισήχθη στην τέχνη αλλά και στα Πανεπιστήμια, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνος. Ο δυτικότροπος εθνικισμός δεν κατάφερε εκείνη την εποχή να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και ο Μεταξάς με την 4η Αυγούστου ακολούθησε μόνο το κοινωνικό ρεύμα του Φασισμού και επιχείρησε να συστήσει μια ελληνική ιδεολογία, δηλαδή έναν ελληνικού τύπου φασισμό δημιουργώντας την Ε.Ο.Ν. Και πάλι όμως η Δύση δεν άφησε την Ελλάδα να εξελιχθεί και να σηκώσει κεφάλι. Οι Ιταλοί, παρότι η Ελλάς είχε συγγενικό καθεστώς, επιτέθηκαν στην πατρίδα μας με στόχο να την προσαρτήσουν στην αυτοκρατορία που ήθελαν να ανασυστήσουν στα πρότυπα του αρχαίου μεγαλείου τους. Έτσι ανακόπηκε η προσπάθεια καθώς μετά ήρθε ο Συμμοριτοπόλεμος.

Σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε μιια παρόμοια κατάσταση που ουσιαστικά αποτελεί ένα κράμα όλων των παραπάνω. Στον εθνικιστικό χώρο πλέον επιχειρείται λυσσαλέα ο αφελληνισμός κι αποχριστιανοποίηση των Ελλήνων εθνικιστών, και μάλιστα εκ των έσω. Η Ορθοδοξία συκοφαντείται ως Ιουδαιοχριστιανισμός, η Εκκλησία ότι πρόδωσε την Ελληνική Επανάσταση και συνεργαζόταν με τους Τούρκους, ότι οι μορφές του Ελληνικού Εθνικισμού ήταν προδότες και κάλπικοι εθνικιστές κι ότι ο ελληνικός λαός είναι μπάσταρδος. Δίπλα σε όλα αυτά προωθείται μανιωδώς ως μοναδικό πρότυπο και ιδεολογία ο Αδόλφος Χίτλερ κι ο Εθνικοσοσιαλισμός των Γερμανών. Μαζί με τον αντιχριστιανισμό προτάσσονται ο νεοπαγανισμός, ο αποκρυφισμός, ο εωσφορισμός και η φυλετική θεωρία των Γερμανών. Προσπαθούν διάφοροι ύποπτοι να δημιουργήσουν έναν τύπο εθνικιστή χωρίς εθνική και χριστιανική ταυτότητα και φυσικά χωρίς καμία αγάπη για τον λαό στον οποίο ανήκουν. Αντ’ αυτού προπαγανδίζουν στην ανυποψίαστη νεολαία ότι πρέπει να είμαστε ΜΟΝΟ λευκοί εθνικιστές και να αγωνιζόμαστε για τη Λευκή Φυλή, να προσκυνάμε ΜΟΝΟ τον Χίτλερ και να αναγνωρίζουμε φυλετικά καθαρούς μόνο τους βόρειους λαούς, δηλαδή τα γερμανικά φύλα.

Ο Κεμάλ με στολή Γενίτσαρου. Διαβάστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγκώμια του Χίτλερ για τον Κεμάλ! Μεταξάς για 1000 χρόνια!

Έχω την τύχη να γνωρίζω κι εγώ εκ των έσω ότι οι άνθρωποι αυτοί υποστηρίζουν πως δεν τους ενδιαφέρει η διάδοση του Εθνικοσοσιαλισμού αλλά η οριστική διάλυση των Ελλήνων Εθνικιστών, του Εθνικισμού δηλαδή γενικότερα. Κατά δήλωσή τους πάντα, γράφουν ΜΟΝΟ για τον εθνικιστικό χώρο και αυτούς τους περίπου 1000 ενεργούς εθνικιστές με απώτερο στόχο την αποκαθήλωση των συμβόλων του Εθνικισμού. Το αποτέλεσμα που έχει δημιουργηθεί πλέον, μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, είναι εκγερμανισμένοι νέοι που με μίσος λυσσαλέο καταφέρονται κατά του ελληνικού λαού και Έθνους, της Ορθοδόξου Πίστεως και των εθνικιστικών μορφών των Ελλήνων.

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 1

Αυτός είναι ο Νεογενιτσαρισμός και αποτελεί το τρίτο παιδομάζωμα κατά των Ελλήνων μετά τους Τούρκους και τους Κομμουνιστές. Είναι ο Νεοναζισμός που ουδεμία σχέση έχει με τον Εθνικό Σοσιαλισμό, ακόμα και του ίδιου του Χίτλερ. Κι είναι απορίας άξιο πως οι ίδιοι άνθρωποι που μέμφονται τον Φασισμό του Μουσολίνι, αλλά και τον ίδιο τον Ιταλό δικτάτορα, και όλους τους φασίστες ηγέτες της τότε Ευρώπης, προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Μεταξάς διέπραξε προδοσία (!) λέγοντας «ΟΧΙ» στο τελεσίγραφο των Ιταλών! Κι είναι απορίας άξιο επίσης πως οι ίδιοι άνθρωποι που μέμφονται τον Μεταξά για τη συμμαχία με τη Τουρκία υπό την απειλή των Βουλγάρων, που ήταν μάλιστα και σύμμαχοι του Άξονος και απαιτούσαν ελληνικά εδάφη, δε μας λένε τίποτα για τον φιλοκεμαλισμό του Χίτλερ και του Γ’ Ράιχ!

AFF5BF0B0001B01E1E379228D0439446

Γκαίμπελς, Χίτλερ, Τόρακ δίπλα στην προτομή του Κεμάλ Ατατούρκ την οποία είχε παραγγείλει ο ίδιος ο ηγέτης του Γ’ Ράιχ.

Οι Έλληνες εθνικιστές πλέον γνωρίζουν τι συμβαίνει και δε θα αφήσουν αυτές τις σάπιες ιδέες και τα ψεύδη να καταστρέψουν το μέλλον του Ελληνικού Εθνικισμού αλλά και της Ορθοδόξου Πίστεως. Ο Νεογενιτσαρισμός που εκγερμανίζει κι οδηγεί σε μια διεθνιστική ιδεολογία χάριν κάποιας αφηρημένης κοινής λευκής καταγωγής, δε θα καταφέρει να απλωθεί στον ελληνικό λαό αφού έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να αγγίξει την ψυχή του. Η πέμπτη φάλαγγα του σύγχρονου εθνικισμού θα ηττηθεί και θα σταλεί οριστικά στο περιθώριο διότι η νέα τάση του εθνικισμού του μέλλοντος έχει ήδη δημιουργηθεί. Αυτή τη νέα τάση τη στηρίζουμε και θα την στηρίξουμε και θα αντισταθούμε όλοι μαζί μέχρι την τελική και ολοκληρωτική επικράτηση. Για έναν Εθνικισμό βασισμένο στην ελληνική Παράδοση, το ελληνικό Πνεύμα και την Ορθόδοξη Πίστη!  

Αλέξανδρος Καρράς

Κατοχική εφημερίδα «Νέα Ευρώπη»: «Η Τουρκία και η Μεσόγειος – Μία ακόμα χώρα θα αναπνεύση»

«Νέα Ευρώπη» εφημερίδα της Κατοχής: «Η συμβολή της Γερμανίας στην πρόοδο της Τουρκίας – Η ιστορία μίας φιλίας»

Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε δίκιο! Μεταξάς για 1000 χρόνια!

Νυρεμβέργη 1936: Ο Γκαίμπελς μιλά για τον Μεταξά σε συνέδριο του NSDAP

Γιόζεφ Γκαίμπελς: «Ο Μεταξάς έσωσε την Ελλάδα από τον κομμουνισμό»

Η ξενομανία βάλλει κατά του Ιωάννη Μεταξά

Ο αντικοινοβουλευτισμός του Ιωάννη Μεταξά

4η Αυγούστου 1936: Η Ιδεολογία του φασιστικού καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά

Völkischer Beobachter: «Το ανοικοδομητικό έργο του Ιωάννη Μεταξά»

28 Οκτωβρίου 1940: Ιδεολογία και Πραγματικότητα!

Ιωάννης Μεταξάς: «Οἱ μασόνοι εἶναι ἐθνικοί έχθροί τῆς Ἑλλάδος»

Ο Ιωάννης Μεταξάς για την Δημοκρατία