ΕΠΟΚ: Το Πολυτεχνείο Επεισόδιο Πρώτο: Τα Προηγηθέντα Της Εξεγέρσεως (video)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΟΚ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το ΕΠΟΚ εἶναι ἕνας Σύνδεσμος Ἱστορικῶν καί Πολιτικῶν Ἐρευνῶν πού ἴσταται ὑπεράνω ὁποιασδήποτε κομματικῆς δράσεως ἤ πολιτικῆς σκοπιμότητος, ὅπως καθορίζεται σαφῶς στό Καταστατικό του.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του: ΕΠΟΚ 1973