Ιστορικά: Ο Γεώργιος Γεωργαλάς για την Ουγγρική Επανάσταση του 1956

Ο Γεώργιος Γεωργαλάς συζητά με τον Ρένο Αποστολίδη για την Ουγγρική Επανάσταση του 1956. Ο Γεωργαλάς, πρώην κομμουνιστής που πέρασε από τη Σχολή Πολιτικών Στελεχών του κομμουνιστικού κόμματος της Ουγγαρίας, διηγείται όσα έζησε και είδε το 1956 στη Βουδαπέστη.