Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ευαγγελισμός – Ελληνισμός

Μὲ μιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός, τὰ σύγνεφα μεριάζουν, οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μία φλόγα ἀστράφτει… ἀκούονται ψαλμοὶ καὶ μελῳδία… Πετάει ἕν᾿ ἄστρο… σταματᾶ ἐμπρὸς εἰς τὴ Μαρία… «Χαῖρε τῆς λέει ἀειπάρθενε, εὐλογημένη χαῖρε! […]

5 Ιουνίου 1868: Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης πυγμαχεί στην Βουλή

1868. Ο εθνικός ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι βουλευτής Λευκάδος του κόμματος της αντιπολίτευσης με το κόμμα του Κουμμουνδούρου. Κυβέρνηση είναι το κόμμα του Βούλγαρη. Ο Γεώργιος Ιακωβάτος, βουλευτής του κόμματος του Βούλγαρη έχει ξεκινήσει μήνες […]

Κωστής Παλαμάς: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο μεγαλοϊδεάτης εθνικός ποιητής

Τυγχάνων ανέσεως εν τω βίω και ελεύθερος οικογενειακών αναγκών, ηκολούθησε την οδόν την οποίαν προδιεχάραξε το ενθουσιώδες πνεύμα του, και παραιτήσας τα νομικά, προς τα οποία δεν ησθάνετο κλίσιν, ενέκυψεν όλος εις την ποίησιν, και […]

Η φάλαγξ – Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

  Ζώστε, ζώστε τ’ άρματά σας ανυπόταχτα παιδιά, βλέπω αστράφτει απ’ τη χαρά σας καθενός σας η ματιά. Όθε η νιότη σας περάσει και το χνότο σας διαβεί, θα σκορπίσει, θα μεριάσει κάθε σύγνεφο βαρύ. […]

Αρ. Βαλαωρίτης: Ο βράχος και το κύμα

«Μέριασε βράχε νὰ διαβῶ!» τὸ κύμα ἀνδρειωμένο λέγει στὴν πέτρα τοῦ γυαλοῦ θολό, μελανιασμένο. Μέριασε, μὲς στὰ στήθη μου, ποὖσαν νεκρὰ καὶ κρύα, μαῦρος βοριὰς ἐφώλιασε καὶ μαύρη τρικυμία. Ἀφροὺς δὲν ἔχω γι᾿ ἅρματα, κούφια […]

Αρ. Βαλαωρίτης:Ποίημα εναντίον της Αγγλοκρατίας εν ταις Ιονίοις Νήσοις

Ω! λαμπρών προγόνων δόξα, πώς εσβέσθης τώρα πλέον! Εκρημνίσαμεν τα τείχη των ναών σου των αρχαίων και ηγείραμεν ως δούλοι μαυσωλείον στην δουλείαν· Ανδριάς εκεί υπάρχει παριστάνων την Αγγλίαν, ήτις πάντοτε αλύσους αργυράς χρυσάς χαλκεύει, […]

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ο Κατσαντώνης

Εσείς όπου τον είδετε ψηλά στα κορφοβούνια, σταυραϊτοί και πέρδικες, ξυφτέρια, χελιδόνια, ελάτε να του στήσετε τραγούδι μοιρολόγι. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε πουλιά μου, κλάψτε. Ένας παπάς τον πρόδωκε! Μαχαίρι να του γένει η κοινωνιά […]