Ευάγγελος Κυριάκης: Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του Ιωάννου Μεταξά

Του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ «Το βαθύτερον ιδεώδες, το οποίον ευθύς ως συνεκέντρωσα την εξουσίαν της 4ης Αυγούστου εις την χώραν αυτήν, δεν έλειψα από του να εκδηλώσω αμέσως είναι ότι, πρέπει να δημιουργήσωμεν Ελληνικόν πολιτισμόν». […]

Νέα έκδοση: Ευάγγελος Κυριάκης – Ιδέες και μελέτες ενός Έλληνα εθνικοσοσιαλιστή

Ο Ευάγγελος Κυριάκης υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Ήταν δημοσιογράφος και αρθρογραφούσε στις εφημερίδες «Κράτος» και «Ο εθνικοσοσιαλιστής» που εκδίδοντο τη δεκαετία του ’30, καθώς και στην εφημερίδα «Καθημερινή». Έγραψε επίσης άρθρα […]