Συκουτρής: Οι διανοούμενοι αποτελούν την ευγενεστέραν αριστοκρατίαν του έθνους

Από την «Εκλογή έργων Ιωάννου Συκουτρή» των εκδόσεων Κάκτος. Επιμέλεια: Ελένη Παπαδοπούλου Πρώτα-πρώτα να γνωρίσωμεν ο ένας τον άλλον. Να δημιουργηθή η δυνατότης επικοινωνίας μεταξύ μας ζωηράς, ανταλλαγής σκέψεων, αλληλομορφώσεως, προσωπικής ακόμη γνωριμίας, που ημερώνει […]

Συκουτρής:«και τρομάζουν οι δειλοί και ταπεινοί και φθονεροί»

Η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, εναντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας… Ο ηρωικός Άνθρωπος αποτελεί ο ίδιος κέντρον του εαυτού του, […]

Ηρωικός τρόπος ζωής: Από τη φιλοσοφία του Συκουτρή στο παράδειγμα του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Για μια σημαία αποφάσισε να δώσει τη ζωή του. Για μια σημαία που για αυτόν σήμαινε γιορτή. Γιατί όταν ο λαός συγκεντρώνεται με «σημαίες και με ταμπούρλα» ακόμα και για να διαμαρτυρηθεί, η συγκέντρωση αυτή […]

Ο Ιωάννης Συκουτρής για το κόμμα του Χίτλερ

Είς τας χώρας της Κεντρικής Ευρώπης όπου οι Εβραίοι αφομοιωμένοι γλωσσικώς και πολιτιστικώς προς το ιθαγενές στοιχείον, ευρίσκονται είς μεγάλον αριθμόν, παρατηρείται το φαινόμενον της σιωπηράς αντιδράσεως εναντίον πάσης αναρριχήσεως των Ιουδαίων είς δημοσίας θέσεις,είς […]

Ιωάννης Συκουτρής – Η Ηρωική Αντίληψη Της Ζωής

Από το βιβλίο του Ιωάννη Συκουτρή «Η φιλοσοφία της ζωής» Η ηρωική αντίληψις της Ζωής αναχωρεί από την αρχήν, ότι η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον […]

Ο Ιωάννης Συκουτρής για κοινοβουλευτισμό και Εβραίους

Ακολουθούν σχόλια του Ιωάννη Συκουτρή από την εισαγωγή και μετάφραση που πραγματοποίησε στο βιβλίο του Max Weber  «Η επιστήμη ως επάγγελμα» το 1933: «Είς την μεταπολεμικήν Γερμανίαν έχει μειωθεί σημαντικώς ο εκ του επισήμου κράτους ευνοούμενος […]

Συκουτρής: «Η παιδεία του Έθνους στόχος της αριστεράς»

  Η ανθρωπιστική παιδεία μη δυνάμενη και μη αξιούσα να γίνη η αποκλειστική μορφή της εκπαιδεύσεως όλου του έθνους, αποτελεί με την ισχυρήν υπαρξίν της χαρακτηριστικήν αθέτησιν του ιερού νόμου της ισοπεδώσεως, είναι ο στόχος […]