Ιωάννης Συκουτρής – Η Ηρωική Αντίληψη Της Ζωής

Από το βιβλίο του Ιωάννη Συκουτρή «Η φιλοσοφία της ζωής» Η ηρωική αντίληψις της Ζωής αναχωρεί από την αρχήν, ότι η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, εναντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας. Επομένως και ο άνθρωπος, κάθε γενεάς, αποτελεί μίαν συνεχή μ…

Ο Ιωάννης Συκουτρής για κοινοβουλευτισμό και Εβραίους

Ακολουθούν σχόλια του Ιωάννη Συκουτρή από την εισαγωγή και μετάφραση που πραγματοποίησε στο βιβλίο του Max Weber  «Η ηθική ως επάγγελμα» το 1933: «Είς την μεταπολεμικήν Γερμανίαν έχει μειωθεί σημαντικώς ο εκ του επισήμου κράτους ευνοούμενος κατετρεγμός του Ιουδαϊκού στοιχείου ένεκα της επικρατήσεως των φιλελευθέρων δημοκρατικών και σοσιαλιστικών αρχών, των οποίων οι σπουδαιότεροι φορείς είναι Εβραίοι.…

Συκουτρής: «Η παιδεία του Έθνους στόχος της αριστεράς»

  Η ανθρωπιστική παιδεία μη δυνάμενη και μη αξιούσα να γίνη η αποκλειστική μορφή της εκπαιδεύσεως όλου του έθνους, αποτελεί με την ισχυρήν υπαρξίν της χαρακτηριστικήν αθέτησιν του ιερού νόμου της ισοπεδώσεως, είναι ο στόχος των επιθέσεων των κομμάτων της αριστεράς. Είς ημάς βέβαια ούτε αριστοκρατία υπάρχει που πρέπει να πολεμηθή, ούτε να την δημιουργήσουν…

Συκουτρής: « διαλεγμένος από την Μοίραν ως αγωνιστής και ως μάρτυς »

Η ηρωική αντίληψις της Ζωής αναχωρεί από την αρχήν, ότ’ η Ζωή ειν’ ένας διαρκής αγών, μια αδιάκοπος χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, εναντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας. Επομένως και ο άνθρωπος, κάθε γενεάς ο άνθρωπος, αποτελεί μια συνεχή μετάβασιν προς κάτι ανώτερον. Όχι προς ένα διαφορετικόν είδος…

Συκουτρής:«και τρομάζουν οι δειλοί και ταπεινοί και φθονεροί»

Η Ζωή είν’ ένας διαρκής αγών, μία αδιάκοπος, χωρίς τέρμα και χωρίς σταμάτημα, μάχη εναντίον της φύσεως, εναντίον των άλλων ανθρώπων, εναντίον του εαυτού μας… Ο ηρωικός Άνθρωπος αποτελεί ο ίδιος κέντρον του εαυτού του, ελεύθερος εις την απομόνωσίν του, αριστοκρατικός με την απόστασιν εις την οποίαν κρατεί τους άλλους, απτόητος με το θάρρος της…

Ιωάννης Συκουτρής: Οι πνευματικές κατευθύνσεις των νέων

1. Τα προβλήματα της ζωής είναι ως προβλήματα γονιμότερα και αιωνιότερα από οποιαδήποτε λύση τους. Το να εύρης λύσιν εις ένα πρόβλημα της ζωής που σε απασχολεί, είναι ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου και είναι καθήκον του απέναντι του εαυτού του και των άλλων, εφ’ όσον δεν πρέπει η ζωή του να παρουσιάζεται ως ένα κείμενον…

Δημήτρης Βεζανής: Αποχαιρετισμός στον Ιωάννη Συκουτρή

Ιωάννης Συκουτρής Σμύρνη, 1 Δεκεμβρίου 1901 — Κόρινθος, 21 Σεπτεμβρίου 1937 Ο Ιωάννης Συκουτρής πέθανε. Και μόνον τώρα αντιλαμβανόμεθα όλη του την αξία, όλο το κενό, το οποίο μας άφησε ο θάνατός του. Αυτός, ο οποίος έσφυζε από ζωή και δράση, αυτός ο οποίος ακτινοβολεί την πνευματική ζωή, την οποία τόσο πλούσια έκρυβε μέσα του,…