Περικλής Γιαννόπουλος: «Ἕνας πανελλαδικὸς διωγμὸς κάθε Ἀξίας»

Ὅλα τὰ μεγάλα Ἐργαστήρια Ἑλλάδος ἀναδημιουργημένης ὅλα τὰ μαρμαροβογγοῦντα Μέγαρα, κλειστά, βουβά, μὲ χνότα Πυραμίδων. Περιπατῆτε σιγά, ὦ εἰσερχόμενοι, ὁμιλεῖτε σιγά, ἀποκαλυφθεῖτε, ἐδῶ ζοῦν: οἱ Τωρινοὶ Πεθαμένοι. Αὐτὴ ἡ Βουλὴ τῶν ὑλακτούντων σκύλων, δι᾿ ὅλα τὰ ἀτομικὰ καὶ μισοατομικὰ τοπικὰ συμφέροντα. Βουβὴ εἰς πάντα τὰ ἀνωτέρω ζητήματα, καὶ μόλις ἐκφέρῃ τις φωνὴν δι᾿ ὑψηλόν τι…

Περικλής Γιαννόπουλος: «Αυτή είναι η Ελλάς την οποία ονειρευτήκαμε; ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε. Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας. Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ. Ἐὰν ἐρωτηθῆτε οἱ Ἑλλαδικοί, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ὠνειρεύθησαν οἱ φουστανελάδες πάπποι Σας; Θὰ ἀπαντήσετε, βεβαίως ὄχι. Ἐὰν ἐρωτηθῆτε, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς…

Ῥένος Ἀποστολίδης: Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ἴων Δραγούμης, Παῦλος Μελᾶς

Εν τέλει μέσα και πέρα από όλα αυτά ο Ίδας (Ίων Δραγούμης) μένει ένας λεβέντης, ένα παλληκάρι από ρίζα παλιά, Ελλαδική. Ως γνωστόν οι λεβέντες και τα παλληκάρια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε στο χώρο της πολιτικής. Καμιά φορά το πολύ πολύ, στο χώρο της λογοτεχνίας ή του λόγου και της σκέψης, γενικότερα μπορούν να…

Περικλής Γιαννόπουλος: Γιατί αυτοκτόνησε και γιατί μας εμπνέει το Πνεύμα του

Ο Περικλής Γιαννόπουλος συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να εμπνέει τους Έλληνες εθνικιστές. Πολλοί γνωρίζουν μερικά αποσπάσματα από αυτόν και πολλοί τον κρίνουν χωρίς να τον έχουν μελετήσει. Κυρίως όμως δεν έχουν μελετήσει την εποχή του. Οι Έλληνες της εποχής του δεν κατανοούσαν την πνευματική επανάσταση του Περικλή Γιαννόπουλου. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Ο Περικλής…

Περικλής Γιαννόπουλος: Οι τρεις τύποι που διευθύνουν την ψυχή των Ελλήνων

Προτού διαβάσετε το απόσπασμα που ακολουθεί πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο Περικλής Γιαννόπουλος δεν ήταν πολέμιος της Ελληνικής Εκκλησίας, απεχθανόταν όμως τον καλογερισμό, το πνεύμα του καλογερισμού όπως το αναλύει παρακάτω και όπως το συναντάμε ακόμα και σήμερα. Για τον Περικλή Γιαννόπουλο – και όχι μόνο – Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία σήμαινε Ελληνική Αυτοκρατορία, Κοσμοκρατορία και…