Ῥένος Ἀποστολίδης: Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ἴων Δραγούμης, Παῦλος Μελᾶς

Εν τέλει μέσα και πέρα από όλα αυτά ο Ίδας (Ίων Δραγούμης) μένει ένας λεβέντης, ένα παλληκάρι από ρίζα παλιά, Ελλαδική. Ως γνωστόν οι λεβέντες και τα παλληκάρια δεν μπορούν να κάνουν τίποτε στο χώρο […]

Περικλής Γιαννόπουλος: Γιατί αυτοκτόνησε και γιατί μας εμπνέει το Πνεύμα του

Ο Περικλής Γιαννόπουλος συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να εμπνέει τους Έλληνες εθνικιστές. Πολλοί γνωρίζουν μερικά αποσπάσματα από αυτόν και πολλοί τον κρίνουν χωρίς να τον έχουν μελετήσει. Κυρίως όμως δεν έχουν μελετήσει την εποχή […]

Περικλής Γιαννόπουλος: Οι τρεις τύποι που διευθύνουν την ψυχή των Ελλήνων

Προτού διαβάσετε το απόσπασμα που ακολουθεί πρέπει να διευκρινίσουμε πως ο Περικλής Γιαννόπουλος δεν ήταν πολέμιος της Ελληνικής Εκκλησίας, απεχθανόταν όμως τον καλογερισμό, το πνεύμα του καλογερισμού όπως το αναλύει παρακάτω και όπως το συναντάμε […]