Ιωάννης Μεταξάς: «Οἱ μασόνοι εἶναι ἐθνικοί έχθροί τῆς Ἑλλάδος»

Τόν Μάϊον τοῦ 1937 ο Μεταξᾶς έφώναξε τόν Μανιαδάκην καί τοῦ εἶπε: “Κώστα (Μανιαδάκης), προτοῦ φύγω γία τήν Γερμανία (για περαιτέρω σπουδές στην Πολεμική Ακαδημία του Βερολίνου την οποία τελίωσε το 1902) ὁ Διάδοχος (Κωνσταντίνος Α’) μέ κάλεσε στ΄ ἀνάκτορα καί μέ περιποιήθηκε μαζί μέ τόν Φώντα καί τόν Ἱπποκράτη. Εἴχαμε μαζί του ἰδιαίτερη συνομιλία…

Ι. Μεταξάς: Ανακοίνωσις διά την συστηματικήν ανάπτυξιν εθνικής παραγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (29 Αυγούστου 1936) Κατόπιν προηγηθείσης μελέτης και συσκέψεως των αρμοδίων Υπουργών υπό την προεδρίαν μου, ετέθη ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σπουδαιοτάτη απόφασις δια την εθνικήν μας παραγωγήν, η οποία ενεκρίθη παρ’ όλοκλήρου του Υπουργικού Συμβουλίου. Τονίζω την μεγίστην σημασίαν την οποίαν έχει…

Τι εστί «Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια»

Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια. Αυτό ήταν το τρίπτυχο του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου το οποίο δήλωσε ο ίδιος ο Ιωάννης Μεταξάς. Έκτοτε οι νεότεροι ακούσαμε πολλές φορές τους μεγαλύτερους από μας να μας το αναφέρουν, χωρίς όμως να μας πληροφορούν τι εστί το τρίπτυχο αυτό και από ποιον καθιερώθηκε. Αυτές οι τρεις λέξεις αποτελούν…

Ο Ιωάννης Μεταξάς ομιλεί προς τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ Α’ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (21 Αυγούστου 1936) Επαγγελματίαι και βιοτέχναι της Ελλάδος, Εχάρην πολύ δια την διεξαγωγή του συνεδρίου σας και δι’ αυτό σας εκράτησα ακόμη μέχρι της στιγμής αυτής δια να σας ιδώ προσωπικώς, δια να σας αποχαιρετήσω μεταβαίνοντας εις τας επαρχίας σας. Γνωρίζετε ποια είναι η…

Λόγος Ιωάννου Μεταξά εκφωνηθείς εκ ραδιοφώνου στις 10 Αυγούστου 1936

Αποτείνομαι προς όλους τους Έλληνας, από του πρώτου μέχρι του τελευταίου, από του αστού μέχρι του αγρότου και του εργάτου. Και σας καλώ όλους να εργασθήτε με όλη την δύναμιν σας δια το μέγα έργον της εθνικής μας αναγεννήσεως. Γνωρίζετε πλέον όλοι τον κίνδυνον τον οποίον διετρέξατε. Γνωρίζετε ότι ολίγον έλειψε να καταποντοσθώμεν μέσα εις…

Ο Ιωάννης Μεταξάς και το φασίζον Καθεστώς της 4ης Αυγούστου

Ξημέρωσε άλλη μια επέτειος της 4ης Αυγούστου. Μια επέτειος ένδοξη, μια ημέρα λαμπερή την οποία κάθε Έλληνας φασίστας τη νοσταλγεί. Σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες αντιφασιστικής προπαγάνδας, ακόμα και οι λεγόμενοι εθνικιστές, αρνούνται να δεχτούν ή έστω να δουν ότι το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν φασίζον. Ένα καθεστώς το οποίο ενσωμάτωσε πολλά εκ των…